Verbali Gruppo di Gestione AQ

Verbale riunione 6.5.2015

Verbale riunione 27.11.2015

Verbale riunione 14.1.2016

Verbale riunione 10.11.2016

Verbale riunione 7.2.2017

Verbale riunione 26-28.6.2017

Verbale riunione del Gruppo del riesame 25.10.2017

Verbale attivitą Gruppo AQ 01.12.2017 - 31.05.2018

Verbale attivitą Gruppo AQ 01.09.2018 - 31.10.2018

Verbale attivitą Gruppo AQ 10.01.2019 - 25.06.2019

Verbale attivitą Gruppo AQ 01.09.2019 - 31.10.2019